Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

En stor del av det mest värdefulla data och information finns i textform. Kursen syftar till att ger tredje årets analytik studenter en möjlighet att bekanta sig med metoder och tekniker för textbehandling och textanalys, och att utveckla sin projekt yrkeskompetens. Kursen kommer att hjälpa studenten att bygga en kompetens i att analysera ostrukturerat data.

Läranderesultat

Studenterna kommer att bekanta sig med viktiga frågor och grundläggande begrepp, metoder och tekniker i text analys och utveckla praktisk erfarenhet med bearbetning av naturligt språk: ? Skaffa kunskap om grundläggande textbehandling och text analysfunktioner ? Utveckla färdigheter med NLP programmering ? Kunna leverera resultat genom ett text analysprojekt

Innehåll

Kursen Introduktion, ipython Notebook, NLTK Text och tokenization POS och taggning Term Viktning och nyckelfrasutvinning Textklustrering eller textklassificering Uppdrag och kursprojekt Kursprojektpresentation

Litteratur

Kursboken Natural Language Processing with Python är gratis på nätet. (Http://www.nltk.org/book/) Det medföljer NLTK programvara, som vi kommer att att arbeta med. NLTK 3,0 dokumentation (Http://www.nltk.org/index.html)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd kurs ska studenten leverera och klara följande uppgifter: ? Två inlämningsuppgifter (flera övningar, individuellt arbete) ? Kursprojekt (grupparbete)

Lärare

  • Ginter Filip
  • Kanerva Jenna
  • Rönnqvist Samuel
  • Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-31 13:00 - 18:00 Deskriptiv analytik - Data/Text mining (i F249, lilla auditoriet) Ginter Filip
Rönnqvist Samuel
2020-02-07 11:00 - 16:00 E387 Deskriptiv analytik - Data/Text mining
2020-02-14 13:00 - 18:00 Deskriptiv analytik - Data/Text mining (i F249, lilla auditoriet) Ginter Filip
Rönnqvist Samuel
2020-02-21 11:00 - 16:00 E387 Deskriptiv analytik - Data/Text mining
2020-02-28 13:00 - 18:00 Deskriptiv analytik - Data/Text mining (i F249, lilla auditoriet) Ginter Filip
Rönnqvist Samuel
2020-03-06 11:00 - 16:00 E387 Deskriptiv analytik - Data/Text mining

Kurs- och studieplansökning