Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

En stor del av det mest värdefulla data och
information finns i textform. Kursen
syftar till att ger tredje årets analytik
studenter en möjlighet att bekanta sig med
metoder och tekniker för textbehandling och
textanalys, och att utveckla sin projekt
yrkeskompetens. Kursen kommer att hjälpa
studenten att bygga en kompetens i att
analysera ostrukturerat data.

Läranderesultat

Studenterna kommer att bekanta sig med viktiga
frågor och grundläggande begrepp,
metoder och tekniker i text analys och utveckla
praktisk erfarenhet med bearbetning
av naturligt språk:
? Skaffa kunskap om grundläggande
textbehandling
och text analysfunktioner
? Utveckla färdigheter med NLP programmering
? Kunna leverera resultat genom ett text
analysprojekt

Innehåll

Kursen Introduktion, ipython Notebook, NLTK
Text och tokenization
POS och taggning
Term Viktning och nyckelfrasutvinning
Textklustrering eller textklassificering
Uppdrag och kursprojekt
Kursprojektpresentation

Litteratur

Kursboken Natural Language Processing with
Python är gratis på nätet.
(Http://www.nltk.org/book/ Extern länk)
Det medföljer NLTK programvara, som vi kommer
att
att arbeta med.
NLTK 3,0 dokumentation
(Http://www.nltk.org/index.html Extern länk)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd kurs ska studenten leverera och
klara
följande uppgifter:
? Två inlämningsuppgifter (flera övningar,
individuellt arbete)
? Kursprojekt (grupparbete)

Lärare

  • Ginter Filip
  • Kanerva Jenna
  • Rönnqvist Samuel
  • Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-31 13:00 - 18:00 Deskriptiv analytik - Data/Text mining (i F249, lilla auditoriet) Ginter Filip
Rönnqvist Samuel
2020-02-07 11:00 - 16:00 E387 Deskriptiv analytik - Data/Text mining
2020-02-14 13:00 - 18:00 Deskriptiv analytik - Data/Text mining (i F249, lilla auditoriet) Ginter Filip
Rönnqvist Samuel
2020-02-21 11:00 - 16:00 E387 Deskriptiv analytik - Data/Text mining
2020-02-28 13:00 - 18:00 Deskriptiv analytik - Data/Text mining (i F249, lilla auditoriet) Ginter Filip
Rönnqvist Samuel
2020-03-06 11:00 - 16:00 E387 Deskriptiv analytik - Data/Text mining

Kurs och studieplanssökning