Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 3 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (44 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-09-09 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-09-26 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-10-03 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-10-10 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-10-17 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-10-24 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-10-29 09:30 - 12:30 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-11-05 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-11-12 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-11-26 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-12-03 10:00 - 12:00 B522 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-12-09 11:30 - 13:00 B517 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-12-09 13:00 - 14:30 B517 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-12-10 08:30 - 10:00 B517 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-12-10 10:00 - 11:30 B517 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-12-10 11:30 - 13:00 B517 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders
2019-12-10 13:00 - 14:30 B517 Speaking and writing in English Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning