Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska bli bekant med de mest grundläggande metoderna inom statistik och sannolikhetslära samt hur dessa kan tillämpas i programkod. Målet är även att studenten ska lära sej grunderna i utveckling av grafiska användargränssnitt i Android miljö.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten behärska grunderna i statistik och sannolikhetslära samt kunna tillämpa statistik och sannolikhetsberäkningar i programkod. Studenten kan även grunderna i utveckling av grafiska användargränssnitt i Android-miljö.

Innehåll

Centralmått/lägesmått -medelvärde -median Spridningsmått -standardavvikelse -varians -kvartiler och lådagram signifikansanalys och konfidensintervall Sambandsanalys -korrelation -regression identifiering av avvikande värden sannolikhet och relativ frekvens mängdlära kombinatorik slumpförsök

Förkunskaper

Matematisk programmering Vektorer och krafter

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kursprojekt

Examinationskrav

Vitsordet bedöms på basen av ett kursprojekt. Man bör samla minst 50% av projektets totala poäng för att få godkänt. Källkoden för samtliga delar av projektet och en projektinlämningsblankett bör lämnas före deadline. Kursprojektet bör presenteras för kursläraren på 1 av 3 alternativa feedbacktillfällen. Mera info om kursprojektet, deadline samt anmälning till feedbacktillfälle fås på Itslearning.

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Biström Dennis

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2017-03-15

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2018-03-14 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-26 09:15 - 13:00 F249 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-02-27 13:15 - 14:00 F365 Info om breddstudier & utomlandsstudier Genberg Camilla
Karlsson Jonny
2020-02-27 14:00 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-02-28 11:30 - 14:30 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-04 12:15 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-05 13:00 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-11 13:00 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-12 13:00 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-13 09:15 - 13:00 Statistik och sannolikhet: DISTANSFÖRELÄSNING MED ZOOM Karlsson Jonny
2020-03-17 09:15 - 12:00 Statistik och sannolikhet: DISTANSFÖRELÄSNING MED ZOOM https://arcada.zoom.us/j/8204046304 Karlsson Jonny
2020-03-18 13:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet: KODNINGSTILLFÄLLE VIA SLACK OCH ZOOM!! https://arcada.zoom.us/j/8204046304 Karlsson Jonny
2020-03-19 10:15 - 16:00 Statistik och sannolikhet:KODNINGSTILLFÄLLE PÅ SLACK!! https://iastatistiksa-6vm9371.slack.com/ Karlsson Jonny
2020-03-24 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-03-26 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-03-31 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-04-02 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-04-07 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny

Kurs- och studieplansökning