Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Lär studenten att upprätthålla webbsidor och att utveckla och underhålla en avancerad webbplats. Ge färdighet att använda och göra grundläggande formatering av information i Internet. Studeranden bör lära sig utnyttja Internets mångsidiga funktionalitet och särskilt World Wide Web samt de vanligaste protokoll som behövs. Studeranden bör lära sig producera egna grundläggande och mera avancerade webbsidor med olika verktyg.

Läranderesultat

1. Förstår webbens viktigaste byggstenar och hur de fungerar. 2. Känner Internet-protokollen och kan använda dem. 3. Kan bygga och upprätthålla webbsidor med HTML5 och CSS. 4. Känner de vanligaste webbeditorerna och kan använda dem. 5. Förstår problematiken med och kan integrera multimedia på webbsidor.

Innehåll

Internets utveckling och datornätverk Internets tjänster och World Wide Web Severs och klienter samt Internets viktigaste protokoll HTML-språket och planering av webbsidor med HTML- och webbeditorer Stilsidor som en central del av webbdesign Publicering av hemsidor Avancerad HTML och planering av webbsidor med multimedia Bearbetning av bilder för webben Bearbetning av ljud för webben

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Internet teknik

Mer information

deadline för kursprojekt: 22.10

Litteratur

HTML och CSS specifikationer och kurser på Lynda.com

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursprojekt godkänt inom utsatt tid.

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-13 till 2019-09-04

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-09-10 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-09-19 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-09-23 09:00 - 12:45 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-09-27 09:00 - 12:00 F365 Webbutveckling Kodningstillfälle Biström Dennis
2019-10-03 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-10-10 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-10-11 09:00 - 12:00 F365 Webbutveckling Kodningstillfälle Biström Dennis
2019-10-17 13:00 - 17:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-10-21 12:00 - 16:00 F365 Webbutveckling Biström Dennis
2019-10-25 10:00 - 13:00 E383 Webbutveckling Kodningstillfälle Biström Dennis

Kurs- och studieplansökning