Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska bli kapabel att tillämpa sina kunskaper erhållna i tidigare webbutvecklings-kurser för att förverkliga ett större full-stack utvecklingsprojekt i team. Studenten blir bekant med arkitekturdesign av online tjänster, API design och mikrotjänster. Studenten lär sej implementerar en demo tjänst i större team tillsammans med andra studenter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utveckla flexibla och skalbara webbtjänster (APIer) med moderna arkitekturer/modeller såsom mikrotjänster och serverless. Studenten stärker även sina kunskaper i full-stack utveckling som helhet samt sin förmåga att jobba med större projekt i team.

Innehåll

- Arkitektur design av online tjänster - API design och mikrotjänster - Serverless framework (AWS Lambda) - Säkerhetsaspekter inklusive Cross-Origin Resource Sharing (CORS) - Full-stack utveckling i team MED Noede.js

Förkunskaper

Mjukvaruutvecklingsprocess - Devops Webbtjänster och molnteknologi

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 121 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsordet bedöms på basen av studentens insats i ett större full-stack utvecklingsprojekt i team.

Lärare

Ojala Oskari

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps
2020-01-27 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps
2020-02-10 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps
2020-02-24 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps
2020-03-09 17:00 - 19:00 F365 Cloud Native Apps

Kurs- och studieplansökning