Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Förstår DevOps grundprinciper. Behärskar Gits grundläggande funktioner. Kan bygga automatiska integrationsflöden med Amazon CodeBuild. Kan automatisera överföring av programvara till produktion. Kan automatisera skapande av produktionsmiljöer med AWS molntjänster. Kan ge rätt rättigheter till användare i AWS molntjänsten. Kan grunderna i AWS Lambda, S3 och SNS. Kan skapa aviseringar med hjälp av AWS Simple Notification Service till Discord. Kan använda det inlärda på ett innovativt vis. Klarar själv av att hitta mer information. Kan kombinera alla områden. Behärskar unit testing med Jasmine och Karma.

Läranderesultat

Studeranden kan förverkliga ett system för kontinuerlig integration för ett programvaruprojekt.

Innehåll

Under kursens gång gås det igenom DevOps principer och vi stiftar bekantskap med olika verktyg. - Unit testing med Jasmine - Versionshanteringssystemet Git - Molntjänster (Amazon Web Services) S3, Lambda, SNS, CodeBuild - Anvisningar till Discord kt.

Förkunskaper

Studerande har gjort programvaruutveckling. Grundläggande kunskaper i Linux operativsystemet.

Mer information

Studenterna har obligatorisk närvaro då föreläsaren så kräver av dem.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
  • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projekt, se Examinationskrav.

Examinationskrav

Under kursen kommer ett projekt att utföras som grupparbete. För godkänd prestation krävs att studenten deltar aktivt i projektet och kontribuerar med sin del. Projektet är ett arbetslivsorienterat projekt vilket inte kan göras på nytt efter kursens avslutande.

Lärare

Parikka Peter

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-10-11

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2016-05-11 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-09 09:15 - 13:00 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-09-16 09:15 - 13:00 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-09-23 09:15 - 11:45 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-09-30 09:15 - 13:00 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-10-14 09:15 - 12:00 F365 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-10-21 09:15 - 13:00 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter

Kurs- och studieplansökning