Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden ska ha förstått, och lagt sig in snäppet djupare, på ett fåtal metoder som kan utnyttjas för att optimera en process.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå vad optimering är och hur den används i maskininlärning.

Innehåll

Kursen genomförs som en kurs med uppgifter och föreläsningar. Kursens mål är att den studerande ska ha förstått problematiken med optimering av en process och känna till relevanta metoder, så som metoder för linjära problem och konvexa problem som kan användas för ändamålet, samt hur optimering kan användas i maskininlärning. Kursens bedömning baserar sig på uppgifter och ett mindre projektarbete. Projektarbetet kan vara en litteraturstudie, men även ett programmerings projekt.

Mer information

Uppgifternas tidtabell ges under kursen. Uppgifterna görs under kursen. Projektets tidtabell ges under kursen. Projektet görs under kursen och presenteras före julen.

Litteratur

Ges på lektionen och på itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 28 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Uppgifter Examination 2 Projektarbete (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Uppgifter 60 % , projekt 40 %

Lärare

  • Björk Kaj-Mikael
  • Karlsson Jonny

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-31 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-11-07 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-11-14 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-11-28 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-12-05 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-12-19 09:00 - 13:00 A311 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2020-01-30 10:00 - 12:00 Företagsbesök, Innofactor Kägelstranden 9, Esbo. För anmälning och mera info, kolla mejl. Karlsson Jonny

Kurs- och studieplansökning