Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge färdighet att programmera dynamiska appar där innehållet ser olika ut för olika användare. Studeranden bör lära sig förstå hur man utnyttjar PHP som programmeringsverktyg för att kunna producera dynamiska sajter som genereras på servern. Vid slutförd kurs bör man veta vilket verktyg man skall välja och hur man skall förverkliga en dynamisk webbplats.

Läranderesultat

1. Förstår skillnaden på statisk, interaktiv och dynamiska sidor. 2. Kan bygga dynamiska webbtillämpningar. 3. Vet hur man använder sig av PHP filer 4. Kan läsa teknisk dokumentation om PHP och skriva kod i PHP

Innehåll

Informationsflöde på WWW-server PHP historia och utveckling IDE för PHP Grundläggande syntax Datatyper Variabler och konstanter HTTP POST och GET meddelande i PHP Sessioner och Cookies Satser och operatorer Kontrollstrukturer Funktioner Klasser och objekt Datum- och tidsrelaterad tillägg PHP filhantering

Förkunskaper

Webbutveckling Front-end programmering

Kursen ersätter följande kurser

Serverprogrammering med php

Litteratur

PHP Cookbook, Third Edition by David Sklar and Adam Trachtenberg, 2014, ISBN: 978-1-449-36375-8

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Kursprojekt

Examinationskrav

Alla uppgifter och kursprojekt utförda, inlämnade och godkända.

Lärare

 • Biström Dennis
 • Scherbakov-Parland Andrej
 • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (48 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-16 08:30 - 09:15 F249 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-16 09:15 - 13:15 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-17 08:30 - 12:30 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-22 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering - Biström Dennis
2020-01-24 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering Kodtillfälle Biström Dennis
2020-01-27 12:30 - 16:30 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-30 12:00 - 16:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-31 12:00 - 16:00 F365 Back-end programmering - Biström Dennis
2020-02-05 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering - Biström Dennis
2020-02-11 11:15 - 16:00 F365 Back-end programmering Kodtillfälle #2 Biström Dennis
2020-02-12 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-02-14 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-02-17 12:30 - 16:30 F365 Back-end programmering Självstudier (Dennis sjuk) Biström Dennis
2020-02-19 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering - Biström Dennis

Kurs- och studieplansökning