Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Must Know: Du känner till grundläggande begreppen och verktygen som används i projektplanering/-kontrollering Good to Know: Du kan tillämpa din kunskap om projekt till att aktivt delta i planeringen och styrningen av projekt/delta i diskussioner om projekt Nice to Know: Du kan tolka och studera projekt på en abstrakt nivå och komma med informerade förslag om hur förbättringar kunde göras.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs kan du: ? beskriva vad projekt är, använda projektrelaterad terminologi, känna till centrala projekthanterings/planeringsverktyg, känna igen element i projekt ? aktivt delta i projekt som en produktiv teammedlem, t.o.m. i krävande aktiviteter så som planering, budgetering, koordinering osv. ? veta vilka delar av allmänna projektteorier som kan tillämpas på dina projekt. ? analysera projekt, tillämpa verktyg och teorier på projekt, ge förbättringsförslag

Innehåll

Betydelsen av projekt ökar. I genomsnitt åstadkoms ca. en tredjedel av all ekonomisk nytta i projekt ? inom vissa branscher (IT/IKT, bygg, media, specialisttjänster osv.) är andelen betydligt högre, t.o.m. 100%. Kunskap om projekt behövs överallt. Ändå är för ganska få projektdeltagare projektkunskap den viktigaste kunskapsgrenen ? att arbeta i projekt karakteriseras därför ofta av att ens egentliga expertis (den som är så värdefull att man behövs i projektet) måste kunna samordnas med kraven som att arbeta i projekt ställer. Kursen kombinerar två delar - en grundläggande och en mer avancerad. Den grundläggande delen introducerar verktyg för mänskor som deltar i projekt. Den avancerade delen koncentrerar sig på att fördjupa den grundläggande kunskapen och också på att bredda konceptet, i hopp om att detta ger färdigheter till aktivt deltagande i projektplanering, även projektledning.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

IT-1-010 (0) - Projektledning (2015)

Litteratur

Eklund, Sven. Arbeta i projekt. Studentlitteratur 2010. ISBN 978-91-44-06063-7

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination förutsätter minst: - 50% av hela kursens poäng - godkänt kursarbete - närvaro vid kursarbetets presentationstillfälle

Lärare

  • Buttler Pekka
  • Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 12:30 - 16:30 F367 Projektledning
2019-11-01 09:00 - 13:00 F367 Projektledning Buttler Pekka
2019-11-05 12:00 - 16:00 F367 Projektledning
2019-11-12 12:00 - 16:00 F367 Projektledning
2019-11-20 13:00 - 17:00 A311 Projektledning
2019-11-27 09:00 - 13:00 D4109 Projektledning
2019-12-04 09:00 - 13:00 D4109 Projektledning
2019-12-10 09:00 - 13:00 F367 Projektledning

Kurs- och studieplansökning