Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig
speldesign.
Game play och game mechanics mm, 2d spelgrafik,
hur man gör en GDD, och programmering i GML.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha
en
klar bild om hur man utvecklar och publicerar
ett spel.

Innehåll

Kursen innehåller teori om spel design och
praktiskt arbete med Game Maker.

Förkunskaper

Strukturering av information eller motsvarande
kunskaper.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
alla deluppgifter, är aktiv på timmarna, och har
publicerat ett spel.

Lärare

Ahonen Mirko

Examinator

Ahonen Mirko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-14 09:15 - 11:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-01-15 09:15 - 15:00 A311 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-01-21 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-01-23 10:15 - 12:15 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-01-28 13:15 - 16:00 A311 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-01-31 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-02-04 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-02-11 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-02-19 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-02-25 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-02-28 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-03-03 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-03-06 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-03-10 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-03-13 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-03-17 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-03-24 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-03-27 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-03-31 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-04-03 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-04-07 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-04-09 09:15 - 12:00 A309 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-04-15 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-04-17 09:15 - 10:00 A303 Games Theory & Design
2020-04-21 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-04-24 09:15 - 12:30 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-04-28 13:15 - 16:00 A311 Games Theory & Design
2020-04-28 13:15 - 16:00 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko
2020-04-30 09:15 - 10:15 A303 Games Theory & Design Ahonen Mirko

Kurs och studieplanssökning