Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-24 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-03-26 12:45 - 14:45 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-03-31 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-04-02 12:45 - 14:45 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-04-07 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-04-09 12:45 - 14:45 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-04-14 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-04-16 12:45 - 14:45 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-04-21 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-04-23 12:45 - 14:45 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-05-05 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-05-07 12:45 - 14:45 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-05-12 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-05-14 12:45 - 14:45 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2020-05-19 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning