Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att designa, underhålla och administrera en rad CMS anläggningar som uppfyller de angivna behoven hos en klient.

Läranderesultat

Vid slutet av kursen förväntas studenten kunna

1. förstå fördelarna med att automatisera inmatningen och underhåll av en webbplats

2. Förstå vikten av helt separera struktur och innehåll

3. Skapa och administrera en Wordpress webbplats

4. Skapa en Wordpress tema för en viss användargrupp

5. Integrera Wordpress med andra online-tjänster för att till fullo hantera en webbplats innehåll

Innehåll

Block 1: Introduktion till Wordpress; skapa en wordpress.com-webbplats

Block 2: administrera, teman och anpassa en webbplats

Block 3: Anatomi av ett Wordpress-tema

Block 4: css-variabler; WP Loop

Block 5: Framsidor, gallerier och galler

Block 6: Flytta en statisk plats till Wordpress

Block 7 & 8: skapa ett tema från ingenting

Block 9 & 10: Slutprojekt

Förkunskaper

Studenten ska ha slutfört kursen Strukturering av information, ha lämnat in alla uppgifter och uppnått minst betyg 2. Om en student inte har slutfört denna kurs bör hon eller han bevisa följande kompetenser.

1. Förståelse för de grundläggande principerna i webbdesign

2. Förståelse för principerna för pixelbaserad designteori

3. Demonstrera kompetens i att använda en online IDE

4. Kunna skapa en fungerande webbplats som följer aktuell bästa praxis.

5. Studenter måste specifikt kunna arbeta med html 5, css 3 och Zurb Foundation-ramverket.

Litteratur

Kursen kommer att innehålla många spellistor dras från Lynda.com / LinkedIn Learning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 80 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Projekt 1: a wordpress installation till en kort
Projekt 2: en sida installation till en kort
Projekt 3: ett tema som skapats med Foundation
Projekt 4: en sociala medier webbplats

Projekt 1 till 3 kommer att räknas för 20% vardera. Projekt 4 kommer att räknas för 40% av varumärkena.

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-31

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-08-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 13:15 - 16:30 B323 CMS Kelly Owen
2019-09-06 13:15 - 16:30 B323 CMS Kelly Owen
2019-09-10 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-09-13 10:15 - 12:30 B323 CMS Kelly Owen
2019-09-17 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-09-19 13:15 - 16:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-09-24 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-09-26 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-10-01 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-10-03 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-10-08 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-10-10 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-10-31 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-01 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-07 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-08 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-12 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-14 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-21 13:15 - 16:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-22 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-26 13:15 - 16:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-11-28 13:15 - 17:00 A303 CMS Kelly Owen
2019-12-10 13:15 - 16:30 A303 CMS Kelly Owen
2019-12-12 13:15 - 16:30 A303 CMS Kelly Owen

Kurs och studieplanssökning