Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenten baskunskaper i integrerad naturvetenskap med fokus på oscillation och partikelsytem. Studenten lär sej även grunderna i 3D- spelprogrammering i Unity. Huvudmålsättningen med kursen är att lära sej tillämpa trigonometriska funktioner, harmoniska rörelser och partikelsystem i programkod och simulera dessa i 3D- grafik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha basförståelse för simpla oscillationer, trigonometriska funktioner och partikelsystem samt kunna realisera dessa i programkod.

Innehåll

Naturvetenskap: - Genomgång av trigonometriska funktioner och vågor - Simpla harmoniska svängningsrörelser - Fjäderkrafter: Hookes Lag - Simpla partikelsystem Grafikproduktion/spelprogrammering - Du lär dej bygga simpla spel/simulationer i 3D med spelmotorn Unity

Förkunskaper

Nature of code 1 och 2 eller Grunder i programmering i något språk. Baskunskaper i matematik och fysik.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

-

Litteratur

Kursmaterial i form av webbtutorials och videon publiceras på Itslearning under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kursprojekt

Examinationskrav

KURSPROJEKT - Inlämnat inom utsatt tid - Presenterat på 1 av 3 alternativa feedbacktillfällen

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

2015-12-18 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-31 09:15 - 13:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-11-07 09:15 - 13:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-11-13 09:00 - 13:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-11-22 09:00 - 11:30 E385 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-11-29 09:15 - 13:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-12-03 09:15 - 12:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-12-12 09:15 - 12:00 E387 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-12-16 09:15 - 12:00 F365 Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem Karlsson Jonny
2019-12-17 09:00 - 16:00 E377 Integrerad naturvetenskap 2 - Projektpresentation/-feedbacktillfälle 1 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-01-16 09:00 - 16:00 D4103 Integrerad naturvetenskap 2 - Projektpresentation/-feedbacktillfälle 2 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-01-22 12:00 - 16:00 E377 Integrerad naturvetenskap 2 - Projektpresentation/-feedbacktillfälle 3 30min per student/arbetspar. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny

Kurs- och studieplansökning