Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studenten förstå grafer, göra grafer, förstå diagram, skapa diagram samt att använda JavaScript biblioteket D3.js för visualisering av data.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att använda JavaScript- biblioteket D3.js och kunna visualisera data både konceptuellt och på webbsidor. Studenten förväntas kunna förstå och skapa diagram och grafer.

Innehåll

Datavisualisering på webbsidor med Data-Driven Documents biblioteket D3.js: - Linjediagram - Punktdiagram - Cirkeldiagram - Histogram - Kvartiler och lådagram - Nätverksgrafer

Förkunskaper

Webbutveckling Front-end programmering Statistik och sannolikhet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 100 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 100 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

projektarbete

Examinationskrav

Projekt och övningar.

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-20 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-04-27 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-04 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-07 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-11 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-15 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Kodtillfälle #1 Biström Dennis
2020-05-18 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-22 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-25 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Kodtillfälle #2 Biström Dennis
2020-05-29 09:15 - 11:15 E387 Visualisering av information Presentationstillfälle Biström Dennis
2020-05-29 12:00 - 14:15 E387 Visualisering av information Presentationstillfälle Biström Dennis

Kurs- och studieplansökning