Perioder Kurskod Namn ECTS
3 PM-1-005 (0) Advanced Hybrid Composites 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (0) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
4 GT-3-004 (0) Circular Economy Indicators 5 sp
2 GT-3-002 (0) Circular Economy Principles 5 sp
3 GT-3-003 (0) Circular Economy Sectors 5 sp
3 PM-2-031 (0) Computer Aided Design 5 sp
1 PM-2-002 (0) Dataanalys 5 sp
1 EM-1-004 (0) Differentialkalkyl 5 sp
4 DE-2-034 (1) Elsystemteknik 5 sp
3, 4 SP-2-028 (0) English Professional Communication MSE 5 sp
3 AS-1-031 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
4 EM-2-012 (0) Examensarbete 15 sp
4 PM-2-003 (0) Finita elementanalys 5 sp
3, 4 PT-2-007 (0) Formkonstruktion 5 sp
1 GT-2-019 (0) Hållbar energi och material 5 sp
3 PM-2-004 (0) Inledande arbetspraktik 15 sp
2 EM-1-005 (0) Integralkalkyl 5 sp
1 GT-2-024 (0) Introduktion till programmering och automation 5 sp
2 EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 sp
2 GT-2-020 (0) Livscykelanalys 5 sp
1 PT-4-001 (1) Matematik 0 0 sp
3 PT-2-016 (0) Matematisk modellering 5 sp
2 MP-2-046 (0) Materialanalys 5 sp
4 PM-2-033 (0) Materialegenskaper 5 sp
3 PM-2-032 (0) Materialkemi 5 sp
3 IM-2-042 (0) Materialmekanik 5 sp
2 PM-2-028 (0) Materialmekanik 2 5 sp
4 PM-2-041 (0) Materialval 5 sp
4 GT-2-015 (0) Miljö och resurser 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-2-004 (0) Mognadsprov - EM 0 sp
3 DE-2-020 (0) Mätteknik 5 sp
1, 2 IM-2-004 (0) Produktdesign 5 sp
4 GT-2-021 (1) Programmering 5 sp
1, 2, 3 PM-2-007 (0) Projekt 15 sp
1 GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 sp
2 PM-2-036 (0) Statik 5 sp
1, 2 MP-2-053 (0) Strukturella Kompositer 5 sp
2 MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 sp
3, 4 SP-2-024 (0) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 sp
3, 4 SP-2-024 (1) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 sp
2 AS-1-030 (0) Teamarbete och innovation 5 sp
1 SP-2-027 (0) Tekniikan suomi A 5 sp
1 SP-2-027 (1) Tekniikan suomi B 5 sp
4 GT-2-014 (1) Teknisk fysik 5 sp
1 GT-2-013 (0) Teknisk kemi 5 sp
2 PM-2-030 (0) Teknisk ritning 5 sp
1 AS-1-029 (0) Teknologi och lärande 5 sp
3 DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 sp
2 PM-2-006 (0) Thesis Work 15 sp
3, 4 PM-2-034 (0) Tillverkning och processer 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 5 sp
1 PM-1-006 (0) Värmeöverföring 5 sp
4 PM-2-005 (0) Yrkespraktik 15 sp

Kurs och studieplanssökning