Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2023-08-01 till 2023-10-22)
 • 2 (2023-10-23 till 2023-12-31)
 • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)
 • 4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

0 sp

Innehåll

Ett mognadsprov är skriftligt och ska visa att
du behärskar ämnesområdet för ditt
examensarbete.
Om du har gått din skola i Finland ska provet
också visa att du har utmärkta kunskaper i
svenska eller finska (= skolspråket du hade
innan du kom till Arcada). I mognadsprovet
visar du din förmåga att utan hjälpmedel skriva
en utredande essä om ett ämne som anknyter till
ditt examens- eller masterarbete. Du skriver
mognadsprovet när ditt examensarbete är godkänt
och presenterat.
Din handledare kommer överens med dig om
tidpunkten för mognadsprovet.

Förkunskaper

Ett godkänt examensarbete

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Mognadsprovet är en essä, som omfattar cirka 400
ord. Du skriver provet på dator vid ett övervakat
tentamenstillfälle.

Lärare

 • Anukka Harri
 • Björkvall Rasmus
 • Eklund Kaj
 • Gebrehiwot Silas
 • Herrman Rene
 • Herva Marja
 • Holmberg Mariann
 • Huldén Barbara
 • Lehtola Minna
 • Makkonen-Craig Stewart
 • Mustasilta Elina
 • Rancken Kim
 • Rancken Ulrika
 • Roos Kim
 • Sandell Magdalena
 • Skön Kim
 • Vihtonen Mathew
 • Ullah Rizwan
 • Waller Matias

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-01 till 2023-12-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-11-27 08:15 - 10:15 Thesis Seminar - EM, D398 https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Anukka Harri
Rancken Kim
Roos Kim
Skön Kim
Waller Matias

Kurs och studieplanssökning