Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet ligger fokus på principerna för
hållbar produktutveckling.
De hållbara utvecklingsmålen i fokus
#12

Läranderesultat

Du kan identifiera och utvärdera hållbara material
och tillverkningsprocesser för produktutveckling
(kunskap).

Du kan förstå principerna för hållbar
produktutveckling (kunskap) och deras tillämpning
på teknisk produktdesign (färdighet).

Du kan utforma hållbara produkter som är
effektiva, resursbevarande och minskar avfallet
(färdighet).

Du kan känna igen ingenjörens ansvar för att
främja hållbar produktutveckling och effektivt
kommunicera betydelsen till olika intressenter
(färdighet).

Innehåll

Designprocessen
Regler och standarder relaterade till hållbar
produktdesign och tillverkning
Hållbar produktdesign
Design för montering
Design för demontering
Design för underhåll
Fallstudie av växellåda

Förkunskaper

Computer Aided Design, PM‑2‑031 (1)

Livscykelanalys, GT‑2‑020 (0)

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 3 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 15 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 (quiz/tentamen)
Projekt i grupp
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

Ullah Rizwan

Examinator

Ullah Rizwan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-01 13:00 - 15:00 A311 Sustainable Product Design Ullah Rizwan
2023-09-06 13:00 - 16:00 A311 Sustainable Product Design Ullah Rizwan
2023-09-12 09:15 - 12:00 D4110 Sustainable Product Design Ullah Rizwan
2023-09-13 09:15 - 12:15 D394 Sustainable Product Design Practical Lecture Ullah Rizwan
2023-09-20 13:00 - 16:00 A311 Sustainable Product Design Ullah Rizwan
2023-09-27 13:00 - 16:00 F249 Sustainable Product Design Ullah Rizwan
2023-10-03 09:15 - 12:00 D4106 Sustainable Product Design Ullah Rizwan
2023-10-04 08:00 - 16:00 B225 Sustainable Product Design Practical Lecture Ullah Rizwan
2023-10-10 08:00 - 16:00 B225 Sustainable Product Design Practical Lecture Ullah Rizwan
2023-10-11 13:00 - 16:00 A311 Sustainable Product Design Ullah Rizwan
2023-10-25 13:00 - 16:00 D398 Sustainable Product Design Ullah Rizwan

Kurs och studieplanssökning