Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
förstår vad som avses med en funktions derivata
samt att hen bland annat kan derivera vanliga
funktioner och lösa tillämpade optimeringsproblem.
Studenten inser derivatans relevans för själva
matematiken och dess många praktiska tillämpningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- bestämma vanliga funktioners derivator
- bestämma funktioners maximi- och minimivärden
- lösa extremvärdesproblem
- använda Newtons iterationsmetod för numerisk
lösning av funktioners nollställen
- approximera en funktion kring en punkt med
Taylorserier

Innehåll

- Gränsvärdesbegreppet
- Derivatans definition
- Deriveringsregler
- Tangentlinjen till en funktion
- Extremvärden
- Tillämpade optimeringsproblem
- Newtons iterationsmetod för rotsökning
- Taylor- och Maclaurinserier

Förkunskaper

Matematik 0 och Linjär algebra

Kursen ersätter följande kurser

Differentialkalkyl (2018)

Litteratur

På föreläsningar presenterat material samt
tillhörande övningar. Som bredvidläsning
rekommenderas "Matematik för
ingenjörer" av Rodhe och Sollervall (gröna boken),
Kap 7-9 och 12.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 48 timmar
  • Självstudier - 87 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

I kursen ordnas 1 kurstentamen. För godkänd
prestation krävs 50 % rätt. Kursvitsordet bestäms
enligt följande skala:
50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100% vitsord 5

Lärare

  • Herrman Rene
  • Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (64 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-08-31 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-09-05 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-09-07 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-09-12 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-09-13 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-09-14 13:15 - 16:00 D4106 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-09-19 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-09-20 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-09-21 13:15 - 16:00 D4106 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-09-26 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-09-27 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-09-28 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-10-03 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-10-04 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-05 13:15 - 16:00 D4106 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-10-10 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-10-11 16:00 - 18:00 B327 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-12 13:15 - 16:00 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2023-10-18 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-10-19 13:15 - 16:00 F143 Differentialkalkyl, TENTAMEN Kurstentamen. Alla skriftliga hjälpmedel + kalkylator tillåtna. Skön Kim
2023-11-01 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-09 15:15 - 17:45 D4107-08 Differentialkalkyl, OMTENTAMEN 1 Omtentamen 1. Alla skriftliga hjälpmedel + kalkylator tillåtna. Skön Kim
2023-11-15 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-22 16:00 - 18:00 D4107-08 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-11-29 16:00 - 18:00 D4106 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan
2023-12-05 16:00 - 18:00 D4110 Matteklink På mattekliniken får du extra hjälp och stöd med matematik i mattekurser eller andra kurser som kräver matematisk kompetens. Skön Kim
Ullah Rizwan

Kurs och studieplanssökning