Kursens undervisningsperiod

4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

In this study unit the focus lies on the following
competency:
Materials technology

SDGs in focus:
#12 Responsible consumption and production
#13 Climate action

Läranderesultat

Once you have completed the study unit you will:

Understand the scientific basis for the
electrical, thermal,
optical and magnetic properties of engineering
bulk materials, and the chemical properties of
surfaces. (Knowledge)

Be able to select the appropriate material
investigative and modification methods. (Attitude)

Have competency in performing calculations and
laboratory experiments relating to bulk and
surface material properties. (Skill)

Innehåll

Lectures, theoretical exercises, laboratory
exercises, group project, guest lectures

Förkunskaper

Technology and Learning, Engineering Chemistry,
Materials Chemistry

Mer information

The course is meant only for 2nd year students and
for students who have an individual study plan
approved by the study counsellor or permission to
take the course by the teacher.

Litteratur

Selected chapters from Callister's "Materials
Science and Engineering" and lecture notes.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 79 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam, laboratory exercise notes, group project
presentation

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning