Kursens undervisningsperiod

4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

Professionsspecifik kompetens inom teknisk
modellering

Globala mål i fokus:
- Mål 4: god utbildning för alla

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet
och
förhållningssätt):

Fördjupade kunskaper i programmering med Python
(Kunskap)

Förstå och implementera datahantering, dataanalys
och
arkivering av data (databaser, internet &
filhantering)
(Kunskap, färdighet)

Innehåll

Pandas
Dataanalys
Matplotlib
Objektorienterad programmering
Grafiska gränssnitt

Förkunskaper

Introduktion till programmering och automation

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
  • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Övningar och
slutprojekt

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Övningar och slutprojekt

Lärare

  • Roos Kim
  • Ullah Rizwan

Examinator

Ullah Rizwan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

2022-06-14 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning