Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2024-01-01 till 2024-03-17)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

tudiehelheten fokuserar på kompetens inom formsprutning av produkter och formkonstruktion.
SDG i fokus
#9

Läranderesultat

- Du kommer att förstå principerna för formsprutningsprocesser i förhållande till de olika enheterna för formsprutningsmaskiner (kunskap).
- Du kommer att förstå principerna för utformningen av en form med två plattor (kunskap).
- Du ska förstå sambanden mellan materialens reologiska beteende och de processparametrar som används vid formsprutning. (kunskap)
- Du kommer att konstruera en tvåplattform, analysera produktdesignen med hjälp av verktyg för smältflödessimulering och skapa en prototyp. (Färdighet)
- Du kommer att göra en grundläggande optimering av processparametrar för formsprutning. (Färdighet)
- Du kommer att beakta hållbara designmetoder i produkt- och formkonstruktionsförfarandet. (Attityd)

Innehåll

1 Formsprutningsprocessen (introduktion)
2 Formsprutningsmaskinen
3 Sprutformar
4 Konstruktion av tvåplansformar och simulering av smältflödet
5 Newtonska vätskor
6 Polymerreologi (icke-newtonskt flöde)

Förkunskaper

- Teknisk ritning och CAD [PT-2-001]
-strömningslära
-Differentialkalkyl,Integral kalkyl

Litteratur

-Plastic Engineering 3rd ed., R J Crawford
-The Mould Design Guide, Peter Jones
-Understanding Injection old Design, Herbert Rees

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 41 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Övningar varje vecka upp till 50 %
Projekt om formkonstruktion 50 %.
För att bli godkänd på kursen måste studenterna:
1.Få minst 50 % av utvärderingen.
2. Lämna in de obligatoriska resultaten.
Betygsskalan bygger på Arcadas betygssystem.

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning