Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)
 • 4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Within this study unit we will focus on the following
competencies:
Profession specific competence in Design
SDGs in focus: 4 - Quality Education

Läranderesultat

Learning outcomes
Once you have completed the study unit you will
have:

The ability to design parts and assemblies of
mechanical devices (knowledge, skill)

The ability to conduct engineering simulations and
motion analyses of designs (knowledge, skill)

The ability to validate and optimize engineering
designs (knowledge, skill)

The ability to conduct engineering simulations and
motion analyses of designs (knowledge, skill)

To control the motion of a robot (knowledge,
skill).

Innehåll

Motion Simulation and Mechanism Design with
SolidWorks Motion
SolidWorks Animation
SolidWorks Design Study and Optimization
Control of a Robot (Theory and Lab)

Förkunskaper

Computer Aided Design, Introduction to Programming,
Statics and Dynamics recommended.

Kursen ersätter följande kurser

None

Litteratur

"Motion Simulation and Mechanism Design with
SOLIDWORKS Motion 2021 or 2022"
Kuang-Hua Chang, SDC Publications.
Google Play in Finland, RedShelf or iTunes.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Assignment 1: LinkedIn Learning (20%)
Assignment 2: SolidWorks Motion - Slider crank
mechanism simulation (20%)
Project 3: The control of Robots (60%)

Lärare

 • Ullah Rizwan
 • Vihtonen Mathew

Examinator

Ullah Rizwan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2024-04-28

Kursens tidtabell

Please refer the plans tab in itslearning for weekly
details. The planned completion of the course is the 28th of April.

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

2024-04-28 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning