Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande
kompetens/kompetenser i fokus:

Naturvetenskaplig kompetens.

Globala mål i focus:
- Mål 4: god utbildning för alla
- Mål 7: hållbar energi för alla

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du förstår grundprinciper i
programmeringsspråk. (Kunskap)

Du känner till grunderna i Python
programmeringsspråket. (Kunskap)

Du kan skapa enkla program med hjälp av Python.
(Färdighet)

Du inser hur programmering kan användas för att
automatisera enkla funktioner.
(Förhållningssätt)

Innehåll

Teori och övningar
- Programstruktur
- Inbyggda funktioner
- Variabler
- Datatyper
- Operatorer
- Moduler och metoder från färdiga paket
- Funktioner och procedurer
- Upprepning och villkor
- Strukturering av kod
- Formaterad utskrift
- Skriva och läsa filer
- Pandas
- Grafer
- Felhantering
Automationslabb
Slutprojekt

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Material på Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Självstudier - 55 timmar
  • Nätbaserade - 36 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Övningar,
laborationer och
projekt

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Inlämningsövningar är godkända
Automationslaborationen är utförd och godkänd
Slutprojektet är godkänt

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
25% inlämningsövningar
25% automationslaboration
50% slutprojekt

Lärare

  • Anukka Harri
  • Roos Kim
  • Waller Matias

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (99 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-08-30 10:00 - 12:00 D4107-08 Introduktion till programmering och automation Roos Kim
2023-09-04 09:00 - 12:00 E385 Introduktion till programmering och automation - MTH Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-09-07 13:00 - 16:00 E385 Introduktion till programmering och automation - EM Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-09-13 09:00 - 12:00 E385 Introduktion till programmering och automation - EM Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-09-15 09:00 - 12:00 E383 Introduktion till programmering och automation - MTH Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-09-22 09:00 - 12:00 E383 Introduktion till programmering och automation - MTH Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-09-22 13:00 - 16:00 E383 Introduktion till programmering och automation - EM Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-09-27 09:00 - 12:00 E385 Introduktion till programmering och automation Hybridlektion. Länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/3809521979 Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-10-02 13:00 - 17:00 D399 Introduktion till programmering och automation Automationslabb - Grupp 1 Anukka Harri
2023-10-04 09:00 - 12:00 E385 Introduktion till programmering och automation Hybridlektion. Länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/3809521979 Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-10-11 10:00 - 12:00 D399 Introduktion till programmering och automation Automationslabb - Grupp 2 Anukka Harri
2023-10-12 13:00 - 16:00 E383 Introduktion till programmering och automation Hybridlektion. Länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/3809521979 Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf
2023-10-16 13:00 - 17:00 D399 Introduktion till programmering och automation Automationslabb - Grupp 3 och grupp 4 Anukka Harri
2023-10-17 13:00 - 17:00 D399 Introduktion till programmering och automation Automationslabb Anukka Harri
2023-10-18 10:00 - 12:00 D399 Introduktion till programmering och automation Automationslabb - Grupp 3 och grupp 4 Anukka Harri
2023-10-20 09:00 - 12:00 E385 Introduktion till programmering och automation Hybridlektion. Länken till Zoom: https://arcada.zoom.us/j/3809521979 Roos Kim
Sahlberg Carl Gustaf

Kurs och studieplanssökning