Kursens undervisningsperiod

4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensen ligger i att analysera mekaniska strukturer med hjälp av beräkningsmetoder.
SDG i fokus:
#9 & # 4

Läranderesultat

När studienheten är avslutad:
Du förstår teorier om mekaniska deformationer av olika strukturer, inklusive stänger, balkar, tunna plattor och 3D-objekt. (Kunskap)
-Du kan analysera mekaniska deformationer av komponenter och strukturer med hjälp av beräkningsmetoder (Färdighet).
-Du kan kombinera experimentella och beräkningsmetoder för att modellera, analysera och förutsäga materialegenskaper.
-Du kommer att använda finita elementmetoden i tekniska konstruktions- och utvecklingsprocesser (attityd).

Innehåll

Deformation av stänger
- Balkkonstruktioner
- Tunna plattor
- Linjär elasticitet
- Deformationer av 3D-objekt
- Materialmodell (linjär elasticitet)
- Materialmodeller (plasticitet)

Förkunskaper

PM-2-025 (0) - Differentialkalky,PM-2-024 (0) - Integralkalkyl,PM-2-034 (0) - Tillverkning och processer,IM-2-042 (0) - Materialmekanik

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

utdelad vid föreläsningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • examen - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Övningar varje vecka upp till 40 %
Kursuppgift 30 %.
Slutprov upp till 30 %.

För att bli godkänd på kursen måste studenten:
1.Få minst 50 % av utvärderingen.
2. Lämna in de obligatoriska resultaten.
Betygsskalan är baserad på Arcadas betygssystem.

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning