Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med studienheten är att ge eleverna följande
kompetens i fråga om analyser av värmeöverföring i
teknisk konstruktion.
Den SGD som står i fokus:
#12

Läranderesultat

I slutet av studienheten,
1.Du kommer att förstå de olika värmeformerna.
värmeöverföring och deras tillämpningar (kunskap).
2. Som ett resultat av valideringsanalyser med hjälp av finita elementmetoden kommer du att lära dig hur man modellerar och löser olika värmeöverföringsproblem på datoriserad väg (Färdighet).
3. Du kommer att undersöka tidsberoende
(transienta) ledningsprocesser experimentellt (Färdighet).
4. Du kommer att beakta materialens termiska egenskaper och värmeöverföringsfenomen som grund för val av material i konstruktionsprocesser (Attityd).

Innehåll

1.Introduktion till de tre värmeformerna
överföra
2.Förhållande av värmeöverföring till första lag av
termodynamik (bevarande av energi)
3.Använda finita element (FE) analyser i värmeöverföringsanalys (COMSOL)
4. Tredimensionell ledning i kartesisk och
cylindriska koordinater
5. termiskt motstånd i plana väggar och
koncentriska rör
6. grundläggande i övergående ledning (en-
dimensionera)
7. konvektion och termiskt gränsskikt
8. Introduktion till strålning

Förkunskaper

Linjär algebra, Differentialkalkyl,integralkalkyl

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Lärande aktiviteter kommer att hållas i ett klassrum i enlighet med Covid-19-restriktionerna.

All övrig info hittas på kursens
Itslearning-websida

Litteratur

Fundamentals of Heat and mass transfer 6th edition-
Incropera/Dewitt/Bergman/Lavine

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 55 timmar
  • Praktiska övningar - 25 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Övningar varje vecka upp till 50 %
Projekt om materialval 50 %

För att bli godkänd på kursen måste studenterna:
1.Få minst 50 % av utvärderingen.
2. Lämna in de obligatoriska resultaten.
Betygsskalan är baserad på Arcadas betygssystem.

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-04 13:00 - 16:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2023-09-08 10:00 - 12:00 A409 Heat Transfer Practical lecture Gebrehiwot Silas
2023-09-11 13:00 - 16:00 A409 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2023-09-15 10:00 - 12:00 A409 Heat Transfer Practical lecture Gebrehiwot Silas
2023-09-18 13:00 - 16:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2023-09-22 13:00 - 15:00 A409 Heat Transfer Practical lecture Gebrehiwot Silas
2023-09-25 13:00 - 16:00 A409 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2023-09-29 10:00 - 12:00 A409 Heat Transfer Practical lecture Gebrehiwot Silas
2023-10-02 13:00 - 16:00 D4106 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2023-10-06 10:00 - 12:00 A409 Heat Transfer Practical lecture Gebrehiwot Silas
2023-10-09 09:00 - 12:00 B225 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2023-10-13 10:00 - 12:00 Heat Transfer Practical lecture Gebrehiwot Silas
2023-10-16 13:00 - 16:00 Heat Transfer (Transient conduction Experiment) Gebrehiwot Silas
2023-10-20 13:00 - 16:00 D4107-08 Heat Transfer (Exam) Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning