Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Hållbarhet

Globala mål i focus:
#7 Hållbar energi för alla
#9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
#12 Hållbar konsumtion och produktion
#13 Bekämpa klimatförändringarna
#17 Genomförande och globalt partnerskap

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Du känner till principerna för hållbarhet och
hållbara utvecklingsmål och kan använda dig av
dessa i tekniska utvecklingsprojekt. (kunskap,
färdighet)

Du förstår hur energi från fossila och förnybara
energikällor produceras, lagras, distribueras och
konsumeras i samhället. (kunskap)

Du är medveten om mångfalden av olika
konventionella och förnybara
konstruktionsmaterial och deras hållbarhet.
(kunskap)

Du kan identifiera olika typer av hållbara
energi- och materiallösningar som efterfrågas på
den nordiska marknaden. (kunskap)

Innehåll

Föreläsningar, grupparbeten, exkursioner,
gästpresentationer, laborationer

Förkunskaper

None

Litteratur

Studiematerial kommer att tillhandahållas i
itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 24 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlärningsdagbok, gruppresentation

Lärare

 • Makkonen-Craig Stewart
 • Skön Kim

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (111 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-01 09:15 - 12:00 Z001 Hållbar energi och material - ONLINE ONLINE lecture, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZmM2VlNzItNmI1ZC00ZmJlLTk2MzMtOGY2NmJkYzU2NzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec9b2b0b-3449-4c87-8113-46b8a460d900%22%7d Skön Kim
2023-09-06 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Skön Kim
2023-09-13 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Skön Kim
2023-09-20 09:15 - 12:00 F143 Hållbar energi och material Skön Kim
2023-09-25 09:00 - 11:00 Z007 Online lecture: Wind power by Ville Koskela Link to online lecture: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdhMzI0MWQtZWJjMC00MDY3LWIwOWEtZmYxOWQ3MmUxODAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236e1a4fe-f9b7-4356-a5c4-5d6b2e8578b4%22%2c%22Oid%22%3a%22b75700af-99da-4646-be1d-703ab511e3c5%22%7d Skön Kim
2023-09-27 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Skön Kim
2023-10-04 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Makkonen-Craig Stewart
2023-10-11 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Makkonen-Craig Stewart
2023-10-18 09:15 - 12:00 D4106 Hållbar energi och material, Group project presentations Skön Kim
2023-10-18 09:15 - 12:00 B518 Hållbar energi och material Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning