Kursens undervisningsperiod

2 (2023-10-23 till 2023-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:

Kommunikativ och social kompetens och innovations-
och utvecklingskompetens

Globala mål i focus:
- Mål 4: god utbildning för alla

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:

Du kan beskriva olika kommunikationsmodeller och
kan därtill fungera i olika sociala och kulturella
sammanhang. (Kunskap)
Du kan redogöra för grunderna i projektarbetet och
innovationsprocesser. (Kunskap)
Du lägger grunden för att agera medvetet i olika
sociala, internationella och interkulturella
miljöer, och reflektera analytiskt och kritiskt
kring den egna rollen i sammanhanget. (Färdighet)
Du bidrar till att nyskapa, utveckla och utvärdera
produkter, tjänster och verksamhet på generell
nivå och i arbetssamfund. (Färdighet)
Du verkar för öppenhet i grupper, organisationer
och samfund därtill kan du framföra synpunkter och
argumentera konstruktivt i olika professionella,
sociala och kulturella sammanhang.
(Förhållningssätt)
Tillsammans i grupp visar du mod och nyfikenhet
för att skapa innovationer och utveckling som är
användarorienterat och stöds av
tvärvetenskaplighet samt innefattar en
etiskekonomisk konsekvensbedömning.
(Förhållningssätt)

Innehåll

Projektarbete
Innovationsprocesser och utvecklingsarbete

Förkunskaper

Inga

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Det här studieavsnittet består av två olika delar:
Självstudiematerial (30%) och gruppaktivitet (70%)

Lärare

Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (76 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-10-09 till 2023-11-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-10-30 16:00 - 17:00 Z001 Teamarbete och innovation Intro online på Zoom Forss Mia
2023-12-11 09:00 - 16:00 B326 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-11 09:00 - 16:00 B327 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-11 09:00 - 16:00 D4109 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-11 09:00 - 16:00 D4110 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-11 09:00 - 16:00 D4106 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-11 09:00 - 16:00 D4107-08 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-11 09:00 - 16:00 B320 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
Ådahl Susanne
2023-12-12 09:00 - 16:00 D4107-08 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Skogster Annika
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-12 09:00 - 16:00 B320 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-12 09:00 - 16:00 B325 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-12 09:00 - 16:00 B326 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-12 09:00 - 16:00 B327 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-12 09:00 - 16:00 D4109 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
Ådahl Susanne
2023-12-12 09:00 - 16:00 D4110 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-12 09:00 - 16:00 D4106 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-12 09:00 - 16:00 A409 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Ray Jan-Anders
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-13 09:00 - 16:00 B325 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-13 09:00 - 16:00 B326 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-13 09:00 - 16:00 D4109 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-13 09:00 - 16:00 D4110 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-13 09:00 - 16:00 D4106 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Skogster Annika
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-13 09:00 - 16:00 A409 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
Ådahl Susanne
2023-12-13 09:00 - 16:00 D4107-08 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-13 09:00 - 16:00 B320 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-13 09:00 - 16:00 B327 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
Ådahl Susanne
2023-12-14 09:00 - 16:00 D4110 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-14 09:00 - 16:00 D4106 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
Ådahl Susanne
2023-12-14 09:00 - 16:00 A409 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-14 09:00 - 16:00 D4107-08 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-14 09:00 - 16:00 B325 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-14 09:00 - 16:00 B326 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Skogster Annika
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-14 09:00 - 16:00 B327 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-14 09:00 - 16:00 B320 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-14 09:00 - 16:00 D4109 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 B325 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 B326 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 B327 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 B320 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 D4109 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 D4110 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Skogster Annika
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 D4106 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 A409 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
2023-12-15 09:00 - 16:00 D4107-08 Teamarbete och innovation Ahonen Mirko
Ekman Petra
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Roos Kim
Ullah Rizwan
Welander Fredrik
Ådahl Susanne

Kurs och studieplanssökning