Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2024-01-01 till 2024-03-17)
  • 4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus...
- förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika
rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer.
- förmågan att behandla autentisk läsa och förstå
engelsk text.
- använda språket i tal och skrift för olika
ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

B1.1 i engelska enligt CEFR scalan.

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och
förhållningssätt...
Kunskap - vad du vet
- du har kunskap om ditt branschspråk och vet hur
du utvecklar det
- du har kunskap om akademiskt skrivande,
referenssystem samt rapportstruktur.

Färdighet - vad du kan göra
- du kan berätta om din egen bransch och dig själv
i tal och text
- du förstår talat standardspråk
- du kan delta i samtal och klarar av
kundbetjäningssituationer
- du kan skriva akademisk text på engelska

Förhållningssätt - attityd
- du är mån om att följa språkets normer och
etikett i tal och skrift

Innehåll

Undervisning och övningar i:
- att uttrycka sig objektivt och på lämpligt sätt
även om subjektiva ämnen. muntlig kommunikation.
- akademiskt skrivande, referenssystem samt
rapportstruktur.
- att identifiera, formulera och uttrycka sina
kompetenser och sin erfarenhet.
- att hålla presentationer.

Mer information

Studenterna måste lämna in alla uppgifter
och kursuppgifter för bedömning för att klara
kursen. Kursbetyg baseras på kontinuerlig
bedömning och
slutförda alla inlämnade uppgifter och uppgifter
(80%) och aktivitet / deltagande (20%) i
lektioner. Det finns ingen slutprov.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande i kursaktiviteter (se kursens itselarning-sida för mera detaljerad beskrivning av examinationskraven).

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2024-05-31

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning