Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetenser i fokus:
Lärande- och karriärkompetens och teknologisk
kompetens

Läranderesultat

Du har en förståelse för skillnaden mellan data,
information och kunskap. Du har en förståelse för
hur ditt eget kontinuerliga lärande hör ihop med
din karriärutveckling. (Kunskap)
Du kan identifiera och utnyttja relevanta
teknologiska lösningar och verktyg som främjar
lärandet inom din bransch. (Kunskap)
Du tillämpar grunderna för självstyrt lärande och
tar ansvar för din egen lärprocess. (Färdighet)
Du kan sätta upp realistiska mål för din pågående
studieenhet och du kan identifiera lämpliga
lärstrategier för att uppnå dina mål. (Färdighet)
Du kan etiskt och självständigt följa och tillämpa
teknologiska och övriga relevanta grundläggande
säkerhetsaspekter inom din bransch och under dina
studier på Arcada. (Färdighet)
Du kan identifiera och beskriva din redan
befintliga kompetens.
Du beaktar planeringens betydelse för att uppnå
dina mål i pågående studieenhet. Du kan förhålla
dig öppet, nyfiket och kritiskt till data,
information och kunskap. Du tar ansvar för
studiegruppens gemensamma lärande.
(Förhållningssätt)
Du förhåller dig öppet nyfiket och kritiskt och
ansvarsfullt till teknologi och digitala
tillämpningar i både din bransch och samhället.
(Förhållningssätt)
Utbildningsspecifik del: Du kan förstå, bedöma och
kontrollera riskerna vid praktiskt
laboratoriearbete och du vet hur du ska reagera på
lämpligt sätt i nödsituationer. (Kunskap,
färdighet,förhållningssätt)

Innehåll

Studiefärdigheter / lärandefärdigheter
Informationssökning / källkritik
IT kunskaper
Laboratoriesäkerhet

Förkunskaper

Inga

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Examinationskrav:
Quiztester
Gruppuppgift
Individuell uppgift
Uppgifter i laboratoriesäkerhet

Lärare

  • Makkonen-Craig Stewart
  • Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (75 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-08-24 09:00 - 10:00 F143 Detta är Arcada Träskman Tomas
2023-08-24 10:15 - 11:00 D4106 Utbildningen presenterar sig - EM Roos Kim
2023-08-24 10:15 - 11:00 D4107-08 Presentation of the degree programmes MTH & MSE Ullah Rizwan
2023-08-24 12:30 - 13:45 D4107-08 Kursanmälan och digitala verktyg Mustasilta Elina
2023-08-24 14:15 - 14:45 F143 TLK och tutorerna Grönholm Hanna
2023-08-25 09:00 - 10:00 F143 Studieärenden Eerola Sabina
2023-08-25 10:00 - 11:00 E383 Studievägledarens drop in mottagning om kursanmälan (frivillig) Mustasilta Elina
2023-08-25 11:15 - 12:15 D4107-08 Att studera på Arcada Mustasilta Elina
2023-08-28 09:00 - 11:15 D4107-08 Teknologi och lärande Roos Kim
2023-08-28 12:15 - 13:15 F143 Global Competences Globala kompetenser/soft skills gör dig attraktiv på den framtida arbetsmarknaden då de efterfrågas av arbetsgivarna och förbereder dig för kontinuerligt lärande. Slotte Sandra
2023-08-29 10:15 - 11:15 F143 Stöd i studierna Höglund Maria
Jurvelius Maria
Lindström Olivia
Nyberg Ulla
Nyström Erika
2023-08-29 11:30 - 12:00 D4107-08 DIFF ? Ingenjörerna i Finland Mustasilta Elina
2023-08-30 09:00 - 09:45 B518 Information om språkstudier Online på Zoom https://arcada.zoom.us/j/68172092573 Lehtola Minna
2023-08-30 13:00 - 16:00 F143 Technology and Learning / Teknologi och lärande Lab Safety in large auditorium (F143) Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2023-08-30 13:00 - 16:00 B225 Technology and Learning / Teknologi och lärande Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2023-09-04 13:00 - 16:00 B225 Technology and Learning / Teknologi och lärande Anukka Harri
Makkonen-Craig Stewart
2023-09-04 13:00 - 16:00 F249 Technology and Learning / Teknologi och lärande Safety: mechanical safety, hazard controls, electrical safety, and introduction to case study project Anukka Harri
Makkonen-Craig Stewart
2023-09-05 13:00 - 14:30 E383 Teknologi och lärande Roos Kim
2023-09-05 14:45 - 16:15 E383 Teknologi och lärande Roos Kim
2023-09-06 15:00 - 17:00 Z001 Läsårsöppning / Opening of the academic year på Stora torget/ at the Big Square
2023-09-11 13:00 - 16:00 D173 Technology and Learning / Teknologi och lärande Safety: fire safety Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2023-09-11 13:00 - 16:00 B225 Technology and Learning / Teknologi och lärande Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2023-09-18 10:30 - 12:00 E385 Teknologi och lärande Småros Anna
2023-09-20 09:00 - 11:30 B327 Teknologi och lärande Safety: first aid practical training (Swedish) Makkonen-Craig Stewart
2023-09-20 13:00 - 14:30 D4107-08 Teknologi och lärande Roos Kim
2023-09-20 14:30 - 15:30 D4107-08 Teknologi och lärande Arabia Karriärcenter Lindström Olivia
Nyberg Ulla
Roos Kim
2023-09-21 13:00 - 14:30 E385 Teknologi och lärande Småros Anna
2023-09-26 13:00 - 16:00 D4107-08 Teknologi och lärande Sjöberg David
2023-10-03 13:00 - 14:30 E383 Teknologi och lärande Roos Kim
2023-10-03 14:45 - 16:15 E383 Teknologi och lärande Roos Kim
2023-10-05 13:00 - 16:00 D4107-08 Teknologi och lärande Sjöberg David
2023-10-12 13:00 - 16:00 B225.2 Technology and Learning / Teknologi och lärande Safety: exam (MSE students only) Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2023-10-16 09:00 - 12:00 F143 Teknologi och lärande Kappas 2 - Egen dator med. Om du inte har en egen bärbar dator finns det möjlighet att vara i dataklass. Vänligen kontakta i så fall Filip Levälahti senast den 12.10 Kiukas Carina
Levälahti Filip
2023-10-19 13:00 - 16:00 B225.2 Technology and Learning / Teknologi och lärande Safety: exam (EM and MTH students only) Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2023-11-08 09:30 - 12:00 D394 Teknologi och lärande Ifall att du har riskbedömning underkänd Sjöberg David

Kurs och studieplanssökning