Kursens undervisningsperiod

4 (2024-03-18 till 2024-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Fokus för studienheten ligger på följande
design, analyser och val av material i mekaniska designprocesser.
Det hållbarhetsmål som står i fokus är:
#12

Läranderesultat

Du kommer att förstå klassificeringarna av materialfamiljer och deras mekaniska egenskaper (Kunskap).
Du kommer att förstå stegen i en produktutvecklingsprocess. (kunskap)
Som en del av en produktutveckling utför du mekanisk konstruktion och strukturell analys av komponenter som leder till materialval (Färdighet).
Du använder dig av materialvalsförfarandena för att välja lämpliga material vid produktkonstruktion (Attityd).

Innehåll

1. Mekaniska konstruktionsprocesser och
material
2. Multiaxiala spänningar och belastningar
3. Kriterium för materialbrott i 3D
spänningar
4. Spänningsintensitet i komponenter
5. Diagram över materialegenskaper
6. Introduktion till materialval i
mekaniska konstruktioner

Förkunskaper

PM-2-033 (0) - Materialegenskaper,PM-2-036 (0) - Statik,IM-2-042 (0) - Materialmekanik

Litteratur

1. Material Selection in Mechanical Design by Michael F. Ashby
2. Mechanical Design of Machine Elements and Mechanics /A failure Prevention Perspective/ by
Jacck A. Collins, Henery Busby and George Staab

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 35 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Övningar varje vecka upp till 50 %
Projekt om materialval upp till 50 %
För att bli godkänd på kursen måste studenten:
1.Få minst 50 % av utvärderingen.
2. Lämna in de obligatoriska resultaten.
Betygsskalan är baserad på Arcadas betygssystem.

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-11-24 till 2023-12-22

Examinationsformer

 • 2020-03-12 - Tentamina
 • 2016-03-23 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning