Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt område på finska och klarar
av att anpassa ditt språk till varierande
kommunikationssituationer. Du har redskap och
förutsättningar att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Om du har svenska som bildningsspråk
(skolbildning från Finland) uppfyller du de
kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§)
krävs av offentligt anställda, när du har klarat
av studieenheten. Det betyder är att du språkligt
är på minst nivå B1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk (nöjaktiga
kunskaper). Målnivån för studierna är goda
kunskaper i finska (minst nivå B2).

Globala mål i focus:
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet
och förhållningssätt):
Kunskap
Du
- påvisar kunskap i ditt branschspråk och vet hur
du utvecklar det
- du uttrycker insikt om hur du kommunicerar med
olika målgrupper.

Färdighet
Du kan
- berätta om dig själv, din utbildning och
arbetslivserfarenhet samt beskriva din
arbetsinsats
- kommunicera både muntligt och skriftligt inom
den egna arbetsgemenskapen, med samarbetsparter
och i multiprofessionella situationer
- presentera och diskutera ämnen inom din egen
bransch
- skilja mellan formell och informell
kommunikation
- förstå det centrala innehållet i professionella
publikationer och andra källor
- skriva texter och dokument som behövs inom
området
- använda referenssystem.

Förhållningssätt
Du vågar använda språket i olika situationer och
har redskap att utveckla och fördjupa ditt
yrkesinriktade kunnande under studietiden och
senare i arbetslivet.

Innehåll

Föreläsningar
Muntliga och skriftliga övningar:
Mötesövning i grupp, mötesdokument
Presentationsövningar
Handledning i att skriva och använda av källor
Handledning i att använda digitala övningar och
resurser
CV, arbetsansökan och intervju

E-post (formell), affärskommunikation
Telefonsamtal

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen
för språk).

Kursen ersätter följande kurser

Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen
(2020)

Mer information

(Skriftlig omtentamen 1: 26.10.2023 kl. 13-16)
Skriftlig omtentamen 1:3.11.2023 kl. 10 -13
Skriftlig omtenteamen 2: 10.11.2023 kl. 12.15-14.15
(rummet anges på screenen vid infon)

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 50 timmar
 • Självstudier - 65 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Presentation

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftlig tentamen (anger det skriftliga
språkintyget)
Muntligt test (anger det muntliga språkintyget)
Muntlig presentation
Rapport utgående från branschrelaterade texter
Arbetslivskommunikation

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntligt test 30%

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-08-31 10:00 - 11:30 D4110 Tekniikan suomi A Lehtola Minna
2023-09-04 13:00 - 14:30 Tekniikan suomi A, Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Passcode: FIN20 Lehtola Minna
2023-09-06 12:30 - 14:00 A409 Tekniikan suomi A Lehtola Minna
2023-09-14 10:30 - 12:00 Tekniikan suomi A zoom,https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Lehtola Minna
2023-09-15 10:30 - 12:00 B327 Tekniikan suomi A Lehtola Minna
2023-09-21 10:30 - 12:00 D173 Tekniikan suomi A Lehtola Minna
2023-09-26 10:30 - 12:00 Tekniikan suomi A, https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Lehtola Minna
2023-09-27 12:45 - 14:15 Tekniikan suomi A Tietoa yritysesittelyistä, pitämättömiä kokousharjoituksia Lehtola Minna
2023-09-28 10:30 - 12:00 Tekniikan suomi A, kokousharjoituksia Lehtola Minna
2023-10-03 10:30 - 12:00 A311 Tekniikan suomi A, A311 kampuksella Lehtola Minna
2023-10-04 12:30 - 14:00 B522 Tekniikan suomi A Lehtola Minna
2023-10-10 10:30 - 12:00 Tekniikan suomi A / Suullinen testi Zoomissa Lehtola Minna
2023-10-13 09:30 - 12:00 Tekniikan suomi A Lehtola Minna
2023-10-17 08:45 - 11:45 F249 Tekniikan suomi A, kirjallinen kampustentti Tentamen Lehtola Minna
2023-10-18 12:45 - 15:00 D4107-08 Tekniikan suomi A Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning