Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Naturvetenskaplig kompetens
Globala mål i fokus:
Mål 4: god utbildning för alla

Läranderesultat

Kunskap om mätfel och felfortplantning (kunskap)

Förmågan att extraherar med minimikvadratmetoden
parametrar från mätdata (färdighet)

Beräkna från tidsserier fouriertransform och
undersöka spektra (färdighet)

Innehåll

Data, Information och Brus, Felfortplantning,
minimikvadratmetoden och parameter extraktion,
fouriertransform av tidsserier

Förkunskaper

Matematik

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

material utdelas under föreläsningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • examen - 5 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

2 tenter, Literaturtent 30%, Beräkningstent 70%

vitsord 1 50-59%
vitsord 2 60-69%
vitsord 3 70-79%
vitsord 4 80-89%
vitsord 5 90-100%

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-01 13:00 - 16:00 E385 Data analysis Herrman Rene
2023-09-08 09:00 - 12:00 E385 Data analysis Herrman Rene
2023-09-11 13:00 - 16:00 E383 Data analysis Herrman Rene
2023-09-20 09:00 - 12:00 D399 Data analysis Herrman Rene
2023-09-22 13:00 - 16:00 E385 Data analysis Herrman Rene
2023-09-25 09:00 - 12:00 D399 Data analysis Herrman Rene
2023-09-27 13:00 - 16:00 D399 Data analysis Herrman Rene
2023-10-03 09:00 - 12:00 E383 Data analysis Herrman Rene
2023-10-04 13:00 - 16:00 E385 Data analysis Herrman Rene
2023-10-11 13:00 - 16:00 F365 Data analysis Herrman Rene
2023-10-13 13:00 - 16:00 E383 Data analysis Herrman Rene
2023-10-25 13:00 - 15:00 D4106 Data Analysis Exam 1 Herrman Rene
2023-11-01 13:00 - 16:00 E385 Data Analysis Exam 2 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning