Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-049 (2) Professional English 5 1
SP-1-073 (0) FINSKA 5 2
SP-1-074 (0) SVENSKA 5 2
AS-1-008 (5) Lag och rätt (Juridik) 5 3
Ämnesstudier 140 ECTS
Gemensamma naturvetenskaper (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
GT-2-007 (0) FYSIK 1 (RÖRELSENS OCH VÄRMETS FYSIK) 5 1
GT-2-010 (0) FYSIK 2 (VÅGOR OCH MODERN FYSIK) 5 1
GT-2-004 (0) Matematisk modellering och differentialekvationer 5 2
IT-1-005 (0) Diskret matematik 5 2
Elektrotekniska baskunskaper och elektronik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-010 (0) Elektroteknik 5 1
MT-2-005 (0) Digital elektronik 5 2
MT-2-006 (0) Analog elektronik 5 2
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-032 (0) Orientering till studier i el-, it- och medieteknik 5 1
MT-2-001 (0) Internet teknik 5 1
IT-2-012 (1) Databaser och SQL 5 2
EL-2-001 (0) Java-programmering 5 3
IT-1-010 (0) Projektledning 5 4
IT-2-013 (0) Operativsystem och praktisk Linux 5 4
Audioteknik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-011 (0) Audioteknik 5 1
MT-2-007 (0) Audiomätteknik 5 2
MT-2-014 (0) Ljudstudio- och inspelningsteknik 5 3
MT-2-016 (0) Audioelektronik 5 3
MT-2-017 (0) Högtalarteknik 5 3
Foto, video och TV-teknik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-003 (0) Digitalfotografering 5 1
MT-1-001 (0) Videofotografering och -teknik 5 1
MT-2-015 (0) Digital TV teknik 5 3
MK-2-022 (0) Flash animering och programmering 5 4
Webbteknik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-002 (0) Klientprogrammering med JavaScript 5 1
IT-2-003 (1) Serverprogrammering med PHP 5 2
MT-2-018 (0) Avancerad Java-programmering 5 3
MT-2-013 (0) Multimedieproduktion 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Mobila system (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-024 (0) Mobila applikationer 5 4
EL-2-025 (0) RF-Teknik 5 4
EL-2-023 (0) Trådlösa nätverk 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Datornätverk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-029 (0) Datasäkerhet 5 4
IT-2-019 (0) Installation och adminstration av datanät 5 4
IT-2-021 (0) Nätverksprotokoll 5 4
Flerkamerastudioarbete (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-3-001 (0) Boktentamen i bildkomposition och visuell struktur 5 4
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 4
MK-2-004 (0) Grundkurs i studioproduktion (television) 5 4
MK-2-019 (2) Flerkameraproduktion 1 5 4
MK-2-027 (2) Flerkameraproduktion 2 5 5
Specialisering i medieteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-012 (0) Forskningsprojekt i audioteknik 5 4
MT-2-010 (0) Forskningsprojekt i medieteknik 5 4
MT-3-011 (0) Forskningsprojekt i bildteknik 5 4
Online Media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-3-038 (0) Virtual Worlds Research 5 4
MK-2-062 (0) Cross Platform Production 5 4
MK-3-022 (0) Real Time Web 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metod (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
MT-3-010 (0) Examensseminarium för Medieteknik 3 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning