Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten studerar
ett medietekniskt tema på djupet och gör försök med
vilka han/hon kan bevisa eller fastställa en gjord
hypotes.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utföra forskning och utveckling inom
medieteknik och rapportera resultaten på ett
vetenskapligt sätt.

Innehåll

Vetenskapligt forskning, utveckling och
rapportering.

Arbetet börjar med att man gör en forskningsplan enligt
modellen:
https://famnen.arcada.fi/intra/undervisning/medieteknik/blank Extern länk
etter/forskningsplan.doc
och skickar in den för godkännande till examination.

Kursen examineras genom inlämning av en forskningsrapport
vars omfattning är cirka 15 sidor och följer modellen på:
http://studieguide.arcada.fi/webfm_send/896 Extern länk

Förkunskaper

Goda grundkunskaper inom medieteknik.

Litteratur

Enligt temaval.

Studieaktiviteter

  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-05-31

Examinationsformer

2017-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning