Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner
till den grundläggande kommunikationen inom
affärsvärlden, kan återge och självständigt
producera texter med inriktning på det specifika
yrkesområdet och kan i tal och skrift förmedla
information till varierande målgrupper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att använda modersmålet varierat och
korrekt i tal och skrift i olika
kommunikationssituationer

Innehåll

språkriktighet, yrkesvokabulär, affärskommunikation,
facktexter och fackuppsats, litteratur

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Svenska, 2 sv

Mer information

I kursen ingår ett avsnitt informationssökning vid
vilket närvaro är obligatorisk (IT4).

Litteratur

Lehrer S 1998 el.senare Affärsbrev. Övrigt material
enligt anvisningar. Skönlitterärt verk enligt
överenskommet tema.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 9 timmar
 • Självstudier - 44 timmar
 • - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger ALLA följande examinationer:
Examination 1 reflektionsrapport 5%
Examination 2 tentamen Skrivguide 15%
Examination 3 språkriktighetstentamen 15%
Examination 4 workshop 20%
Examination 5 fackuppsats 20%
Examination 6 litteratursikussion och -rapport 25%
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinator

Stolt Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-07-31

Kursens tidtabell

Detaljerad tidtabell och utförligt kursprogram
presenteras vid det första närundervisningstillfället.
Detailed timetable to be distributed during the first lesson.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 12:30 - 15:00 B522 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-09-05 10:15 - 11:45 B323 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-09-10 12:30 - 15:00 B522 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-09-12 10:15 - 11:45 B323 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-09-17 12:30 - 15:00 B522 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-09-19 10:15 - 11:45 B323 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-09-24 12:30 - 15:00 B327 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-09-26 10:15 - 11:45 Svenska för process- och materialteknik - fyra test Stolt Kerstin
2019-10-01 12:30 - 15:00 B323 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-10-03 10:15 - 11:45 B323 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-10-08 12:30 - 15:00 B522 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-10-10 10:15 - 11:45 Svenska för process- och materialteknik - språkriktighetstest Stolt Kerstin
2019-10-15 12:30 - 15:00 B323 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-10-17 10:15 - 11:45 D4104 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-10-22 12:30 - 15:00 B522 Svenska för process- och materialteknik Stolt Kerstin
2019-10-24 10:15 - 11:45 Svenska för process- och materialteknik - rapportskrivning (inlämning senast 27.10) Stolt Kerstin

Kurs och studieplanssökning