Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-049 (3) Professional English 5 1
SP-1-074 (0) SVENSKA 5 2
SP-2-005 (1) FINSKA 5 2
AS-1-012 (0) Organisation och ledarskap 5 3
AS-1-017 (0) Kunskapsteori 5 3
IM-2-052 (0) Heat Transfer 5 4
Ämnesstudier 130 ECTS
Matematik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
GT-2-003 (0) Sannolikhetslära och statistik 5 2
Fysik och Kemi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-1-001 (0) KEMI 5 1
GT-1-004 (0) FYSIK 1 (VÄRMETS OCH LADDNINGARNAS FYSIK) 5 1
GT-2-010 (0) FYSIK 2 (VÅGOR OCH MODERN FYSIK) 5 1
Konstruktionsteknik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-019 (0) MASKINRITNING + CAD 5 1
MP-2-031 (0) TEKNISK MEKANIK 5 1
MP-2-002 (0) Hållfasthetsanalys 5 2
MP-2-049 (0) 3-D CAD 5 3
PT-2-005 (0) Modern Plastics 5 4
Tillverkningsteknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-030 (0) PRODUKTIONSTEKNIK 5 1
MP-2-022 (0) PLASTTEKNIKENS GRUNDER 5 1
MP-2-033 (0) CAM 5 1
MP-2-020 (0) MATERIALTEKNIK; ICKEMETALLER 5 2
MP-2-005 (0) MATERIALTEKNIK, metaller 5 2
MP-2-053 (0) Kompositteknologi laboration 5 3
Datorteknik (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-002 (0) IT och data 5 1
MP-2-035 (0) PROGRAMMERING INOM TEKNOLOGI 5 2
Polymerteknik (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-3-001 (0) POLYMERKEMI 5 2
MP-2-038 (0) Polymera material och laborationer 5 2
MP-2-048 (0) Polymerbearbetning 5 3
MP-2-046 (0) Polymertestning och analytik 5 3
MP-2-047 (0) Formteknik 5 3
IM-2-004 (0) Product Development 5 4
MP-2-043 (0) Produkttillverkning 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-001 (0) ENTREPRENÖRSKAP 1 - Venture Creation 5 3
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Management 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Företagsekonomi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-002 (0) FÖRETAGSAMHET OCH HANDELSRÄTT 5 4
FE-1-006 (0) MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER 5 4
FE-2-005 (0) AFFÄRSLOGISTIKENS GRUNDER 5 4
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Elektroteknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-003 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 1 (DC) 5 3
EL-1-005 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 2 (AC) 5 3
EL-2-014 (0) MÄT- och GIVARTEKNIK 5 3
EL-2-018 (0) Elektronisk signalbehandling 5 4
IT-2-010 (0) Elektroteknik 5 4
MT-2-005 (0) Digital elektronik 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
MP-2-044 (0) Examensseminarie för Maskin- och Produktionsteknik 3 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning