Perioder Kurskod Namn ECTS
1 PM-2-011 (0) Additiv tillverkning 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1 SP-1-091 (0) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B1 5 sp
2 SP-1-091 (1) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 5 sp
2, 3 GT-4-001 (0) Arbetsmarknadskurs - DIFF 2 sp
3 IM-2-044 (0) CAM och 3D prototyper 5 sp
2 PM-1-008 (0) Cirkulär ekonomi 5 sp
1 PM-2-002 (0) Data analys 5 sp
1 AS-1-007 (0) Differential- och integralkalkyl 5 sp
1 DE-2-034 (1) Elsystemteknik 5 sp
3 PT-2-003 (0) Engineering Chemistry 5 sp
1 AS-3-002 (0) Entrepreneurship 1 - Venture Management 5 sp
2 AS-3-001 (0) Entrepreneurship 2 - Venture Creation 5 sp
3 AS-3-003 (0) Entrepreneurship 3 - Venture Implementation 5 sp
4 PM-2-003 (0) Finita elementanalys 5 sp
3, 4 PT-2-007 (0) Formkonstruktion 5 sp
1 PT-2-024 (0) Funktionella material 5 sp
1 PM-1-002 (0) Hållbar teknik 5 sp
3 PM-2-004 (0) Inledande arbetspraktik 15 sp
1 AS-1-021 (2) Introduktion till högskolestudier 5 sp
1 YH-4-044 (0) Laboratoriesäkerhet för ingenjörer 5 sp
3 PM-2-014 (0) Limmade förbindelser 5 sp
2 EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 sp
3 PM-1-009 (0) Livscykelanalys 5 sp
1 PT-4-001 (0) Matematik 0 0 sp
4 PT-2-016 (0) Matematisk modellering 5 sp
2 MP-2-046 (0) Materialanalys 5 sp
2 PM-2-027 (0) Materialdesign 5 sp
2 PM-2-016 (0) Materialfysik 5 sp
3 PM-2-016 (1) Materialfysik 5 sp
3 IM-2-042 (0) Materialmekanik 5 sp
4 PM-2-041 (0) Materialval 5 sp
2 PT-1-014 (0) Mekanik 5 sp
3 IM-2-045 (0) Modellering 5 sp
4 YH-2-004 (0) Mognadsprov - EM 0 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-055 (0) My Future Work Life 1 15 sp
3, 4 YH-3-056 (0) My Future Work Life 2 15 sp
3 DE-2-020 (0) Mätteknik 5 sp
4 PT-2-006 (0) Polymerbearbetning 5 sp
4 PT-2-006 (1) Polymerbearbetning 5 sp
4 PT-1-005 (0) Polymerkemi 5 sp
1 IM-2-004 (0) Produktdesign 5 sp
3 PT-1-002 (0) Professional English for Materials Processing Technology 5 sp
1, 2, 3, 4 PM-1-007 (0) Professionellt nätverkande 5 sp
1, 2, 3 PM-2-007 (0) Projekt 15 sp
2 GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 sp
1, 2 MP-2-053 (0) Structural Composites 5 sp
2 MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 sp
2 PM-3-011 (0) Studieprojekt i organisk kemi 1 5 sp
1 SP-1-074 (0) Svenska för process- och materialteknik 5 sp
1 PT-2-001 (0) Teknisk ritning och CAD 5 sp
2 DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 sp
1 PM-2-001 (0) Thermomekaniska egenskaper 5 sp
2 PM-2-006 (0) Thesis Work 15 sp
2 IM-2-014 (0) Tillverkningsprocesser 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 8 sp
3 PM-1-006 (0) Värmeöverföring 5 sp
4 PM-2-005 (0) Yrkespraktik 15 sp
4 PT-2-010 (0) Ytegenskaper 5 sp

Kurs och studieplanssökning