Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att lära studenter att använda
stillbildskameror och förstå de fotografiska
metoder, både tekniska samt estetiska.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att använda stillbildsutrustning, att
förstå de fotografiska metoderna, att ha en
grunduppfattning om digital bilbehandling samt att
begripa bildspråket och dess regler.

Innehåll

Principer för digitalbildbehandling
Bildspråkets grunder och beståndsdelar
Bildanalys
Att skapa en bildberättelse
Tekniska grunder inom fotografering
Porträttfotografering med ljussättning
Etiska frågor i fotojournalistiken
Färgsystem
Bas- och avancerade metoder i Adobe Photoshop

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Photography: a Critical Introduction. Edited by
Liz Wells.
Routledge 1997
Langford's Basic Photography, Ninth Edition. Focal
Press 2010
Adobe Photoshop Classroom in a Book by Adobe
Creative Team

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten lämnar in
och får godkända övningsuppgifter.

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-10-30

Examinationsformer

2013-10-26 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning