Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avlagd kurs bör studenten
- ha förståelse för OSI-modellens och TCP/IP protokollstackens roll vid datakommunikation
- kunna bygga simpla datanät och utnyttja de vanligaste nätverksprotokollen i praktiken

Läranderesultat

Studenten får förståelse för OSI-modellen / TCP/IP- protokollstacken och lär sig hur de vanligaste nätverksprotokollen fungerar. Studenten får också genom praktisk övningar lära sej tillämpning och konfigurering av nätverksprotokoll i datanät.

Innehåll

Se Itslearning

Förkunskaper

- Operativsystem och praktisk Linux
- Datorer, datorarkitektur och nätverk

Kursen ersätter följande kurser

Nätverksprotokoll (2001-2004)

Litteratur

Se Itslearning (kursen öppnas där inom kort)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 32 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 77 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 77 timmar
  • Varav schemalagda studier: 56 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

- Övningar/laborationer
- Tent

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-10-19

Examinationsformer

  • 2011-10-19 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning