Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden skall ha förståelse för mättekniken.

Läranderesultat

Kunna utföra viktigaste audio mätningar

Innehåll

Digital universal mätare
Oskilloskop
Signalkällor
Akustiska mätningar

Förkunskaper

Elektroteknik

Litteratur

Delas ut.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 30 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 43 timmar
 • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-11-02

Examinationsformer

 • 2008-10-28 - Tentamina
 • 2008-11-02 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning