Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att utveckla den logiska tankeförmågan och förståelsen
av matematiska begrepp samt ge förmåga att utnyttja
matematiska principer, metoder och hjälpmedel

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till olika typer av differentialekvationer
-kunna ställa upp matematiska modeller som leder till differentialekvationer
- kunna lösa första ordningens och linjära andra ordningens differentialekvationer
- lösa differentialekvationer med hjälp av Laplace-transformer

Innehåll

- Principerna för matematiska modeller
- Olika typer av differentialekvationer
- System av differentialekvationer
- Laplacetransformer
- Begreppet differensekvation

Förkunskaper

Elementär matematik och Differential- och integralkakyl

Mer information

Obligatoriska räkneövningar

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 60 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 43 timmar
  • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning