Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande ska förstå mobilers operativsystem samt grunderna i programmering av dessa

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha grundkunskaper om mobila applikationer

Innehåll

Introduktion
Karakterisering av mobila system
Mobila operativsystem
J2ME-arkitektur
MIDP (Mobile Information Device Profile)
MIDP-användargränssnitt
Grafisk programmering med MIDP
Nätverkskopplingar
Programmeringsövningar

Förkunskaper

Baskunskaper i programmering

Litteratur

Material på webben: www.sit.fi/~grahn Extern länk under linken Mobila applikationer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 17 timmar
  • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 84 timmar
  • Varav schemalagda studier: 66 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Grahn Kaj

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning