Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten lär sig
de vanligaste utvecklinsmiljöerna och verktygen för avancerad
programvaruutveckling i Java och kan utnyttja dessa för
programmering av avancerade Java applikationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utföra avancerade programmeringuppdrag i Java.

Innehåll

- BlueJ och Netbeans IDE
- Grafisk användargränssnitt med Java
- Händelsehantering
- Externa bibliotek
- Interaktion med MySQL
- Implementering av en musikspelare

Förkunskaper

Javaprogrammering

Mer information

inget

Litteratur

Oracle Inc. The Java Tutorials.
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/ Extern länk

Andrew Davison. Killer Game Programming in Java.
O'Reilly 2005

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

kursprojekt

Examinationskrav

För att avlägga kursen ska man klara av kursprojektet.

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period ?

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning