Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studeranden
behövlig teoretisk och praktisk kunskapsnivå för
att jobba i en flerkamera-miljö.

Läranderesultat

Att studenten får praktisk erfarenhet av att
producera program med flerkamerateknik och att
kommunicera med andra yrkesgrupper i en TV-
studio. Att kunna analysera program ur olika
genrer.

Innehåll

Deltagande i schemalagda studioproduktioner under
period 3. Planering, analys och feedback. Kursen
samkoordineras med kursen Flerkamera 1 (manus och
regi).

Förkunskaper

281 Grundkurs i studioproduktion

Kursen ersätter följande kurser

Flerkamera 1 (i olika sv. varianter)

Mer information

Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart.
Kursen kräver också arbete utanför det normala
veckoprogrammet.

Litteratur

Enligt anvisning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 8 timmar
  • Basgruppsarbete - 6 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 101 timmar
  • - 18 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Färdigställande av
TV-program med
hjälp av
flerkamerateknik
enligt
instruktioner.

Lärare

Mård Tommy

Examinator

Mård Tommy

Kursens hemsida

Ingen egen hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se program enligt kurs Flerkamera 1 (Manus och
regi). Se också information om rumsbokningar i
ARBS (Observera dock att inriktningar och
produktinsteam kan ha olika närvarokrav utöver
informationen i ARBS).

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning