Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge grunden för audiosystem.

Läranderesultat

Efter fullgjord kurs har studenten fått en
inledande erfarenhet av den utrustning som används
inom TV och musikproduktion.
Kursen skall lägga grunden för de kommande
produktionsinriktade kurserna och är därför en
omfattande inledning till ljudarbetet.

Innehåll

- Mikrofoner, förstärkare, mixern o effekter.
- Slutsteg, högtalare, akustik, FOH och Monitor
grunder.
- Digitalteknik och synkronisering

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Delas ut.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tent

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-10-24

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

2013-10-24 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning