Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
(se engelska texten)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...
(se engelska texten)

Innehåll

Se den engelska texten

Förkunskaper

Första årets studier godtagbart avklarade (min 50
sp).

Mer information

Kursen utgör en del av modulen i
entreprenörskap. Kurserna skall
tas i ordningen 1, 2 och 3.
FE och IB studenter har förkörsrätt.

Litteratur

he Startup Owner's Manual - Steve Blank
Articles and recommended material from lecturers

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Övningsarbeten inlämnade i tid och godkända och
sluttent godkänd.

Lärare

 • Hernberg Mervi
 • Kietz Tove

Examinator

Hernberg Mervi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

The course runs in Period 2 of the Arcada annual
time schedule.

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

 • 2016-10-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 13:15 - 17:00 F249 Entrepreneurship 2 - Venture Creation Course introduction, lecture and workshop which is worth 10/100 points, which can not be compensated afterwards. Hernberg Mervi
Kietz Tove
2019-11-04 13:15 - 17:00 F249 Entrepreneurship 2 - Venture Creation Hernberg Mervi
Kietz Tove
2019-11-11 13:15 - 17:00 D173 Entrepreneurship 2 - Venture Creation Hernberg Mervi
2019-11-18 13:15 - 17:00 D173 Entrepreneurship 2 - Venture Creation Hernberg Mervi
Kietz Tove
2019-11-25 13:15 - 17:00 B320 Entrepreneurship 2 - Venture Creation Hernberg Mervi
Kietz Tove
2019-12-02 13:15 - 15:00 E383 Entrepreneurship 2 - Venture Creation Introduction to Solid Modelling for 3D Printing workshop Hernberg Mervi
Vihtonen Mathew
2019-12-09 13:15 - 17:00 D4106 Entrepreneurship 2 - Venture Creation prototyping workshop Hernberg Mervi
Kietz Tove

Kurs och studieplanssökning