Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall
kunna grunderna
för att spela in och mixa musik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna
till och kunna
använda tekniken i anslutning till en ljudstudio.

Innehåll

Mikrofonernas karaktär och mikningstekniker
Förstå signalvägarna från mikrofon till hårdskiva
Pro Tools användning
Mixerbordets uppbyggnad och signalvägar
EQ och dynamic processorer
Effektprocessorer
Gemensamma inspelningsövningar
Egen inspelning

Förkunskaper

Audioteknik, Audioelektronik

Litteratur

David Miles Huber & Robert E. Runstein. Modern
Recording
Techniques. Focal Press, 2005.
ISBN 0240806255

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Skaag Oskar

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning