Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig att i grupp jobba med koncept och utveckla idéer till genomtänkta helheter färdiga att säljas till en kund.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögen att:
-jobba i team och bära ansvar för sina uppgifter
-känna igen kritiska delar i processen från idé till koncept
-göra professionella presentationer

Innehåll

1. Research av Transmedia
2. Kundrelaterat arbete med existerande varumärke/tjänst
3. Målgrupper
4. Brainstorming
5. Från idé till koncept
6. Flödesschema
7. Presentationer

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Mer information om kursen fås av kursansvarig lärare.

Litteratur

Källor och litteratur fås under kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner på vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning