Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får
grundkunskap och grundfärdigheter i datasäkerhet
från ett tekniskt perspektiv

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- behärska grunderna i kryptografi
- känna till de vanligaste säkerhetshoten mot
datanät samt hur man kan skydda sej mot dessa

Innehåll

Skydd av information/data:
- Backup-kopiering
- Grunderna i kryptografi och protokoll för
kryptering och signering
- Säker överföring av information över Internet

Olika typer av hot mot datorer och datanät samt
hur man kan skydda sej mot sådana
- Virus
- Botnet
- Intrång
- Denial-of-Service (DoS) attacker

Sårbarhetsanalys i datanät

Brandväggar

Säker hantering av användarkonton/-information
- Lösenords säkerhet
- Användarautentiseringsmetoder
- Säker distansinloggning på datanät

Säkerhet gällande:
- trådlösa datanät
- molntjänster
- mobila enheter

Förkunskaper

Nätverksprotokoll, nätverkstjänster och trådlösa
teknologier

Kursen ersätter följande kurser

Sådana kurser finns ej

Litteratur

Föreläsningsmaterial samt material publicerade på
Webben (Se Itslearning)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Praktiska övningar - 32 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 79 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

- Laborationer + slutdokumentation (70%)
- Presentation + rapport (30%)

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2015-03-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning