Allmänna studier 25 ECTS
Allmänna Studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-049 (0) Professional English 5 1
SP-1-055 (1) SVENSKA 5 1
SP-2-005 (0) FINSKA 5 2
AS-1-016 (0) Organisation och ledarskap 5 4
AS-1-008 (5) Lag och rätt (Juridik) 5 4
Ämnesstudier 135 ECTS
Matematik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
GT-2-003 (0) Sannolikhetslära och statistik 5 2
IT-1-005 (0) Diskret matematik 5 2
Fysik (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-007 (0) FYSIK 1 (RÖRELSENS, VÄRMETS OCH VÄTSKORS FYSIK) 5 1
GT-2-010 (0) FYSIK 2 (VÅGOR OCH MODERN FYSIK) 5 1
Datorteknik, datakommunikation och nätverk (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-001 (0) Datorarkitektur och assembler 5 1
IT-2-021 (0) Nätverksprotokoll 5 2
IT-2-019 (0) Installation och adminstration av datanät 5 2
IT-2-023 (0) Kommunikationsteknologi och DSP 5 3
Tekniska baskunskaper (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-010 (0) Elektroteknik 5 1
IT-2-020 (0) Analog och digital elektronik 5 2
System- och applikationsprogram (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-018 (0) Introduktion till IT 5 1
MT-2-001 (0) Internet teknik 5 1
IT-2-013 (0) Operativsystemet UNIX 5 1
IT-2-012 (1) Databaser och SQL 5 2
Programmeringsmetodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-014 (0) Introduktion till programmering 5 1
IT-2-022 (0) Fortsättningskurs i C (algoritmer och datastrukturer) 5 2
IT-2-024 (0) Objektorienterad programmering med C++ 5 3
IT-2-025 (0) Systemdesign och UML 5 3
Programvaruproduktion (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-3-008 (0) PROCESSPROGRAMMERING 5 2
IT-2-026 (0) Programmeringsramverk 5 3
IT-2-027 (0) Programvaruprojekt 5 4
IT-2-034 (0) JEE i praktiken 5 4
Nätverk Master (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-028 (0) Nätverksprogrammering 5 3
IT-2-029 (0) Datasäkerhet 5 3
IT-2-030 (0) Fortsättningskurs i datanät 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Mobila system (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-024 (0) Mobilprogrammering 5 4
EL-2-025 (0) RF-Teknik 5 4
EL-2-023 (0) Trådlösa nätverk 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Webb-applikationer (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-003 (1) Serverprogrammering med PHP 5 3
MT-2-013 (0) Multimedieproduktion 5 3
MK-2-079 (0) Advanced Web Apps 5 3
Media Design (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-025 (1) Grafiska användargränssnitt 5 3
MK-2-022 (0) Rich Media Technology 5 3
MK-4-007 (0) Kundproduktion 5 3
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
IT-2-031 (0) Examensseminarium för Informationsteknik 3 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning